ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2018

ใครสามารถให้อภัย?

 
เตรียมจิตใจ:

“ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงค้นดูข้าพระองค์และทรงทราบจิตใจของข้าพระองค์ … และทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆ ในข้าพระองค์หรือไม่ และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในมรรคานิรันดร์” อาเมน  (สดุดี 139:23a,24).

 

อ่าน : มัทธิว 9:1-8

““ลูกเอ๋ย จงชื่นใจเถิด บาปของเจ้าได้รับอภัยแล้ว”” มัทธิว 9:2ข

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

ในสมัยของพระเยซู มีความเชื่อกันว่าโรคหรือความหายนะเป็นผลของความบาปส่วนตัวหรือชุมชน  (ยอห์น 9:2; ลูกา 13:2–4). นี่อาจเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของชายเหล่านั้นที่นำเพื่อนของเขามายังพระเยซู ตัวชายนั้นเองอาจคิดว่า บาปของเขาเป็นสาเหตุของสถานการณ์ที่เขาเป็นอยู่

ไม่ว่าอะไรคือปัญหา อะไรคือสาเหตุ พวกเขาเชื่อว่าพระเยซูสามารถแก้ไขมันได้ คุณจะนำใครมาพบพระเยซูวันนี้ ? คุณต้องการให้พระเยซูทำอะไรให้พวกเขา?

พระเยซูไม่ยืนยันความเจ็บป่วยนี้เกี่ยวข้องกับบาป แต่ตอบสนองต่อความเชื่อของเขา และตรัสกับความกลัวภายในใจของชายที่เป็นง่อย (ข้อ 2) แล้วยืนยันและสำแดงสิทธิอำนาจของพระองค์ จัดการกับความเจ็บป่วยและความบาป (ข้อ 5,6).

สิทธิอำนาจของพระเยซูในการอภัยบาปเป็นเรื่องถกเถียงกันมากในที่นี้ พวกธรรมาจารย์รู้ว่า พระเจ้าเท่านั้นที่ให้อภัยบาปได้ (จึงถือเป็นการดูหมิ่นศาสนา) ช่างน่าเศร้าที่ผู้เชี่ยวชาญธรรมปัญญัติไม่ได้ สังเกตเห็นหมายสำคัญของพระเมสสิยาห์จากพันธกิจของพระเยซู แทนที่จะก้มลงต่อพระบุตรของพระเจ้า พวกเขากลับยืนตัดสินพระองค์  (ข้อ 4)! ปฏิกิริยาของฝูงชนกลับเป็นสิ่งที่ถูกต้อง (ข้อ 8). สิทธิอำนาจและความเต็มใจของพระเยซูในการอภัยบาปควรเติมเต็มหัวใจเราด้วยความยำเกรงและชีวิตของเราด้วยการสรรเสริญ


ตอบสนอง:

ฟังสิ่งที่พระเยซูตรัสกับคุณ “จงชื่นใจเถิด บาปของเจ้าได้รับอภัยแล้ว” ให้ฤทธานุภาพการอภัยบาปของพระเยซู ปลดปล่อยคุณให้เป็นไท
พลังประจำวัน#178-ตุลาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.