ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2018

เมื่อพายุมา

 

เตรียมจิตใจ:

วางความกลัวของคุณต่อพระเจ้า สำรวจด้วยการอธิษฐาน ฟังเสียงของพระวิญญาณ พระองค์บอกอะไรคุณเกี่ยวกับมุมมองของพระเจ้าต่อความกลัวแต่ละอันของคุณ?

 

อ่าน : มัทธิว 8:23-27

“พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า “ทำไมจึงกลัวนัก? คนศรัทธาน้อย” แล้วพระองค์ทรงลุกขึ้นห้ามลมและทะเล คลื่นลมก็สงบเงียบทั่วไป”  มัทธิว 8:26

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

เราจัดการกับความทุกข์ยากอย่างไร? เราทำอย่างไรเมื่อสถานการณ์คุกคามถาโถมเรา?

ชาวประมงที่มีประสบการณ์อย่าง เปโตร แอนดรู ยากอบและยอห์น รู้ว่า สภาพแบบไหนที่เรือ ของพวกเขาสามารถรับได้ ถ้าพวกเขารู้สึกว่าพวกเขาอยู่ในอันตราย พวกเขาจะใช้ทักษะและประสบการณ์ ของพวกเขาเพื่อเอาตัวรอดจากพายุ อย่างไรก็ตาม พายุนี้ ทำให้พวกเขาพ่ายแพ้ (ข้อ 25) พวกเขาจึงเรียกร้องพระเยซู ในเวลาทุกข์ยากไหนในชีวิตของคุณที่คุณหันหาพระเยซู?

สาวกเชื่อว่าพระเยซูสามารถช่วยพวกเขาได้ แล้วทำไมพระเยซูจึงตำหนิพวกเขาว่ามีความเชื่อน้อย (ข้อ 26)? เป็นไปได้หรือไม่ที่แม้พวกเขารู้ว่าพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจ แต่ยังสงสัยในใจว่า พระเยซูมีอำนาจเหนือสถานการณ์นี้หรือไม่?

พระเยซูจะพูดว่าอะไรบ้างเกี่ยวกับความเชื่อของข้าพเจ้าและของคุณ? เรารู้จากพระคัมภีร์ว่า พระเยซูมีฤทธานุภาพเหนือโรคภัยไข้เจ็บ เหนือธรรมชาติ เหนือความตาย เรารู้ว่า อิมมานูเอล (พระเจ้าสถิตกับเรา) อยู่ในเรือกับชายเหล่านั้นที่สั่นกลัว เมื่อเรารู้เช่นนี้ แน่นอน เราย่อมสามารถเผชิญกับความยากลำบากอย่าง ไม่กลัว พระเจ้าสถิตกับเราในทุกๆ พายุในชีวิตของเรา พระองค์สามารถนำพาเราผ่านทุกความทุกข์ยากลำบาก

 

ตอบสนอง:

“พระเจ้า โปรดสอนข้าพระองค์ทุกวันให้จดจ่อที่ความรัก การทรงสถิต และฤทธานุภาพของพระองค์ เพื่อว่าข้าพระองค์พร้อมที่จะเชื่อวางใจในพระองค์อย่างไม่กลัวในเวลาที่ทุกข์ยากลำบาก อาเมน”
พลังประจำวัน#178-ตุลาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.