ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม

พลังประจำวันวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2018

คุณติดตามใคร?

 

เตรียมจิตใจ:

ลองคิดดูว่าคุณเรียกพระเยซูว่าอะไร (พระเจ้า จอมกษัตริย์ จอมเจ้านาย ผู้ช่วยให้รอด) วิธีที่คุณเข้าหาพระเจ้าสะท้อนความสัมพันธ์ของคุณกับพระองค์อย่างไร?

 

อ่าน : มัทธิว 8:14-22

“... พวกเขาพาคนจำนวนมากที่มีผีสิงมาหาพระองค์ พระองค์ก็ทรงขับผีออกด้วยพระดำรัส และบรรดาคนเจ็บป่วยนั้น พระองค์ก็ทรงรักษาให้หาย ทั้งนี้เพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะที่ตรัสผ่าน อิสยาห์ผู้เผยพระวจนะที่ว่าท่านแบกความเจ็บไข้ของเรา และหอบโรคของเราไป””  มัทธิว 8:16-17

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

ขณะที่ข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้  ในวงการทวีตเตอร์ เต็มไปด้วยการโต้เถียงเกี่ยวกับรูปแบบผู้นำ ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา การเลือกผู้นำคนหนึ่งจะมีผลกระทบกว้างไกล ใครคือคนที่เราเลือกที่จะติดตามนั้นสำคัญมาก คุณใช้คำอะไรบรรยายถึงผู้นำในอุดมคติของคุณ? ผู้นำแบบไหนที่คุณเห็นในมัทธิวบทที่ 8 ?

 พระเยซูได้ดึงดูดฝูงชนฝูงใหญ่ (8:1,16,18) การสอนของพระองค์เร้าใจ (บทที่ 5-7) รูปแบบใหม่ของพระองค์  (7:28,29) ท้าทายสิ่งที่เป็นอยู่ แต่คำของพระองค์ไม่ใช่ “ความคิดที่มีความสุข” คำตรัสของพระองค์มีพลัง (ข้อ 3). คำเดียวจากพระเยซูเปลี่ยนชีวิตของคน  (ข้อ 8,13,16)  นี่คือผู้นำที่มีความซื่อสัตย์ พระเยซูที่เต็มด้วยความรัก ที่เห็นในที่สาธารณะ  (ข้อ 3,7) คือคนเดียวกันที่อยู่ในบ้านหลังประตูที่ปิด (ข้อ 14) พระองค์มีเวลาสำหรับทุกคน (เพื่อนร่วมชาติกับคนต่างชาติ ชายหรือหญิง) ไม่แปลกใจที่คนแห่กันมาร่วมเป็นสาวกของพระองค์ (ข้อ 19) คำตอบที่น่าพิศวงของพระเยซูต่อผู้ที่ขอมาติดตาม 2 คน ได้เตือนเราว่า เราติดตามพระเยซูบนเงื่อนไขของพระองค์ไม่ใช่ของเรา พระองค์คาดหวังเราเข้าใจและยอมรับต้นทุนในการติดตามพระองค์ (ข้อ 20) และไม่ให้มีสิ่งอื่นกีดขวาง (ข้อ 22)

 
ตอบสนอง:

พูดคุยกับพระเจ้าถึงความยากลำบากหรือสิ่งรบกวนที่คุณต้องเผชิญในการติดตามพระเยซู อธิษฐานเผื่อคริสเตียนที่เห็นว่าต้นทุนของการติดตามนั้นมากเกินจะรับไหว

 
พลังประจำวัน#178-ตุลาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.