ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม

พลังประจำวันวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2018

บทนำสู่พระธรรมมัทธิว บทที่ 8–10

ท่านผู้นี้เป็นใครกันแน่?

สองสัปดาห์จากนี้ การอ่านพระคัมภีร์ของเราจะกลับไปที่พระกิตติคุณมัทธิว เราจะพบกับพระเยซู ผู้ติดตามที่ใกล้ชิดของพระองค์ และฝูงมหาชนที่มาจากแคว้นต่างๆ จากจังหวัดของโรมันในศตวรรษแรก ทั่วประเทศซีเรีย ปาเลสไตน์ (มัทธิว 4:25) สิ่งนี้เกิดขึ้นภายในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีขอบเขตรอบทะเลกาลิลี และแสดงว่าพระเยซูมีปฏิสัมพันธ์กับประชากรในภูมิภาค

เมื่อเราสำรวจพระคัมภีร์บทเหล่านี้ สังเกตการตอบสนองที่มีต่อพระเยซูจากฝูงชนและจากแต่ละบุคคล

พระเยซูมักทำสิ่งที่คนไม่คาดคิด จนสาวกต้องถาม “ท่านผู้นี้เป็นใครกันแน่?” (มัทธิว 8:27) เมื่อเราสำรวจพระเยซูในพระธรรมมัทธิว ข้าพเจ้าหวังว่าเราจะสามารถตอบคำถามนี้ได้ เราอาจต้องทิ้งความคิดเกี่ยวกับพระเยซูที่เราเคยได้รับจากภาพทางวัฒนธรรมของเรา และทำความเข้าใจใหม่ให้เข้ากับพระเยซูที่มัทธิวนำเสนอ

เราอาจได้พบพระเยซูที่แตกต่างด้วยรูปแบบการสอนแบบเล่าเรื่อง ซึ่งทำสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำ โดยเฉพาะพวกธรรมาจารย์ เราจะพบพระเยซูของมัทธิวที่มักโต้แย้งและแน่วแน่

พระเยซูของมัทธิวเดิน พูดคุยและหายใจด้วยความรัก พระองค์ใจกว้างขวางด้วยเวลาและความสนใจ ห่วงใยความเป็นอยู่ของแต่ละคนมากกว่าการยกย่องสรรเสริญของฝูงชน ข้าพเจ้าได้พบพระเยซูที่มีอำนาจ โดยไม่ได้เรียกร้องการเคารพหรือคาดหวังการอุทิศ แต่พระองค์ใช้เวลาในการรับใช้ความต้องการของผู้อื่น พระองค์ทรงมหัศจรรย์

 

ผู้เขียน : เพ็นนี บอชอฟ (Penny Boshoff)

เพ็นนีอแต่งงานกับแอนดรู และอาศัยอยู่ที่ เค้นท์ กับลูกวัยรุ่นสามคน กระต่ายและสุนัข เธอเป็นสมาชิกของ คริสตจักร 4 O’Clock ใน Sevenoaks และสอนในโรงเรียนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง 

 

พลังประจำวันวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2018

ในความสิ้นหวัง

 

เตรียมจิตใจ:

อะไรคือสิ่งที่คุณโหยหา คุณเชื่อหรือไม่ว่าพระเจ้าจะประทานสิ่งนั้นให้คุณ?  ไม่ว่าคำตอบจะเป็นอะไร ทูลเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะให้คุณมีความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับพระคริสต์ และให้ความเชื่อ ของคุณลึกซึ้งยิ่งขึ้นในพระองค์

 

อ่าน : มัทธิว 8:1-13

พระองค์ยื่นพระหัตถ์และทรงสัมผัสเขา แล้วตรัสว่าเราพอใจแล้ว จงหายสะอาดในทันใดนั้น โรคเรื้อนของเขาก็ได้รับการชำระให้สะอาด”  มัทธิว 8:3

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

ในช่วงเวลาของพระเยซู โรคเรื้อนเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้ ทำลายร่างกายและมีผลกระทบทางสังคม คนเป็นโรคเรื้อนถือว่าเป็นมลทิน (เลวินิติ 14:2-32) ถูกผลักไสจากชีวิตทางศาสนาของชุมชน และพวกเขาต้องทุกข์ทรมานและตายจากผู้ที่พวกเขารัก

ชีวิตของชายที่เป็นโรคเรื้อนคนนี้ยากลำบาก จินตนาการการแสดงออกของฝูงชนขณะชายผู้นี้เข้าใกล้ จินตนาการความสิ้นหวังที่ผลักดันเขามาหาพระเยซู เขาเชื่อว่าพระเยซูมีฤทธานุภาพ ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ และเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของเขา แต่ลึกๆ ข้างในเขามีความสงสัย “...ถ้าพระองค์เต็มใจ” (v 2) พระเยซูจะอยากช่วยเขาหรือไม่? หลายคนในฝูงชนนั้น หรือแม้แต่ตัวชายคนนี้เอง อาจเชื่อว่า โรคนี้เป็นผลของ ความบาปส่วนตัว (ดู ยอห์น 9:1,2) หากพระเจ้าของธรรมบัญญัติแห่งพันธสัญญาเดิมปฏิเสธเขาว่าเป็นมลทิน พระเยซูจะทำเหมือนกันหรือไม่?  

ด้วยพระคุณพระเจ้า คำตอบและสิ่งที่พระเยซูกระทำได้ประกาศสิ่งใหม่ (ข้อ 3) พระองค์เต็มใจแตะต้อง ผู้ที่เป็นมลทินเพื่อรักษาให้หาย โดยผ่านพระเยซู พระเจ้ารักษาความเจ็บป่วยจากบาป แทนที่จะถูกผลักใส จากพระเจ้า ผู้ที่ถูกขับไล่ (ข้อ 10–12) ซึ่งเชื่อในพระเยซูคริสต์ได้รับการฟื้นฟูและต้อนรับจากพระเจ้า


ตอบสนอง:

สะท้อนเรื่องต่างๆ ที่พระเยซูได้เต็มใจทำเพื่อให้คุณสมบูรณ์
พลังประจำวัน#178-ตุลาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.