ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2018

ช่วงที่ขึ้นสูงและตกต่ำ

 

เตรียมจิตใจ:

ใครกำลังบ่นหรือร้องทุกข์? เพราะเหตุใด? อะไรคือการลงโทษ? พวกเขาจะรอดได้อย่างไร?
 

อ่าน : กันดารวิถี 21:1-9

โมเสสยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดาร อย่างไร บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นอย่างนั้น เพื่อทุกคนที่วางใจพระองค์จะได้ชีวิตนิรันดร์”” ยอห์น 3:14-15

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

บทนี้บอกจุดเปลี่ยนจากหลายๆ ปีในถิ่นทุรกันดาร ลูกๆของผู้ที่ออกจากอียิปต์ ตอนนี้เริ่มการต่อสู้กับชาวคานาอัน (ข้อ 3) พวกเขาทำเช่นนั้นด้วยความเชื่อฟังพระเจ้า และนั่นเป็นเหตุให้พวกเขาชนะการสู้รบครั้งแรกที่โฮรมาห์ นี่เป็นสนามรบเดียวกับเมื่อ 40 ปีที่แล้ว รุ่นพ่อของพวกเขาหลายคนตายในไม่กี่วันหลังจากที่ปฏิเสธที่จะเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา (กันดารวิถี 14:45) ดังนั้นสิ่งต่างๆกำลังมองขึ้นไปเบื้องบน!

            แต่ทางอ้อมในข้อ 4 พาพวกเขาไปรอบเอโดม (ดูการต่อรองของพวกเขาใน กันดารวิถี 20:14-21) ซึ่งพาพวกเขาไปทางใต้มุ่งสู่ทะเลแดง ออกห่างจากแผ่นดินแห่งพันธสัญญาและมุ่งไปอียิปต์ บางครั้งการนำของพระเจ้าก็น่าฉงนแต่แทนที่จะไว้วางใจพระเจ้า ประชาชนกลับไม่อดทนและอีกครั้งที่พวกเขาบ่นว่าทุกสิ่ง (ข้อ 4,5) และอีกครั้ง การตอบสนองของพระเจ้าคือการส่งการพิพากษามา ในครั้งนี้ในรูปแบบของงูพิษ แต่พระองค์ยังประทานทางรอดให้แก่พวกเขา

            งูทองสัมฤทธิ์ตัวนี้บนเสาไม่ใช่มายากล แต่เป็นภาพที่เห็นได้ชัดของความเชื่อ ถ้าคุณถูกงูกัด คุณเพียงแต่มองและพระเจ้าจะรักษาคุณ นี่ดูเป็นเรื่องง่ายดายเกินไป! แต่ถ้าคุณไม่ได้ไว้วางใจความรอดที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ และไม่มอง คุณก็จะตาย

 

ตอบสนอง :

งูในพระคัมภีร์บ่อยครั้งเป็นสัญลักษณ์ของความบาป และรอยกัดของความบาปคือความตาย (1โครินธ์ 15:56) แต่ความเชื่อคือการมองดูที่พระเยซูและไว้วางใจในสิ่งที่พระองค์กระทำ สรรเสริญพระเจ้า!
พลังประจำวัน#178-ตุลาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.