ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2018

 

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า อีกนานสักเท่าใด?

 

เตรียมจิตใจ:

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงพระกรุณาแก่ข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์อ่อนระโหยโรยแรง” (ข้อ 2) ให้นำสิ่งต่างๆ ที่ทำให้คุณทุกข์ยากในชีวิตมายังพระเจ้า

 

อ่าน : สดุดี 6

พระยาห์เวห์ทรงสดับเสียงร้องไห้ของข้าแล้ว”  สดุดี 6:8

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

มีเรื่องต้องทำมากเกินไป? มีคนที่ต้องกังวลมากไปรู้สึกเหมือนทุกคนกำลังต่อต้านคุณ? หรือ คุณกำลังรู้สึกว่าชีวิตว่างเปล่าไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไร วันนี้เป็นวันที่ต้องหยุด และวางความวิตกกังวลของสัปดาห์นี้ลง เพื่อที่จะรับความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดของพระเจ้า

ผู้เขียนสดุดีเริ่มต้นด้วยการเทหรือพรั่งพรูความทุกข์ยากของเขาออกมายังพระเจ้าที่ทรงรัก เป็นไปได้ที่การไม่มีความสุขลึกๆ นั้นเป็นผลมาจากความผิดบาป ดังนั้น เขาจึงพูดขึ้นก่อนในสิ่งที่กังวล (ข้อ 1) แล้วเขาก็ระลึกถึงความรักของพระเจ้า เช่นเดียวกับเยเรมีย์ ในส่วนตัว ผู้เขียนสดุดีแสดงความรู้สึกกังวลของเขาต่อพระเจ้าอย่างอิสระ ในที่สาธารณเมื่อผู้เขียนสดุดีพูดกับพระเจ้า มีงานที่ต้องทำ (ข้อ 5) 

เราต้องการความช่วยเหลือของพระเจ้า ถ้าเราจะประกาศพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าต่อไปหมดแรงด้วยเสียงครวญคราง ดูเหมือนผู้เขียนสดุดีกำลังนอนนิ่ง ที่นอนชุ่มโชกด้วยน้ำตา และในความเหนื่อยล้าของเขา เขาสะท้อนให้เห็นว่าความเจ็บปวดนั้นมาจากคู่อริทั้งปวงของเขา (ข้อ 7)

และแล้วก็เป็นชั่วขณะของการเปลี่ยนแปลง (ข้อ 8-10) ความเจ็บปวดรวดร้าวก็ถูกแทนที่ด้วยความมั่นใจลึกๆ และตระหนักว่า พระเจ้าทรงฟังและรับคำอธิษฐานของเขา (ข้อ 9) และจะนำการแก้ปัญหาในเวลาของพระองค์ จงนิ่งสงบเถิด และปล่อยให้พระเจ้านำการปลอบประโลมมายังคุณ

 

ตอบสนอง:

วันนี้เป็นวันที่พระยาห์เวห์ได้ทรงสร้าง ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในวันนั้น” (สดุดี 118:24)
พลังประจำวัน#178-ตุลาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.