ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2018

สัตย์ซื่อแต่มีตำหนิ

 

เตรียมจิตใจ:

เหตุใดเราพยายามที่จะพึ่งพาสิ่งที่เราเคยทำดีๆในอดีต?

 

อ่าน: กันดารวิถี 20:14-29

พระเยซูไม่ต้องนำเครื่องบูชา มาทุกๆ วัน (เหมือนอย่างมหาปุโรหิตคนอื่นๆ ที่ตอนแรกถวายสำหรับบาปของตัวเอง แล้วจึงถวายสำหรับบาปของประชาชน) ครั้งเดียวเป็นพอ เมื่อพระองค์ทรงถวายพระองค์เอง (ฮีบรู 7:27)

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

กันดารวิถี บทที่ 20 เริ่มด้วยความตายของมิเรียม (ข้อ 1) และในข้อ12 เราเห็นว่าโมเสสและอาโรนก็ตายด้วย และที่นี่เป็นการตายของอาโรน

              ความตายของอาโรนนั้นสำคัญเพราะมหาปุโรหิตมีความสำคัญ เขาคือคนกลางระหว่างพระเจ้าและประชากรของพระองค์ เขานำเครื่องถวายบูชาลบบาปของผู้คนมายังพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ชีวิตของคนทั้งชาติขึ้นอยู่กับเขาที่จะทำพันธกิจอย่างสัตย์ซื่อ

            และส่วนใหญ่แล้ว อาโรนนั้นสัตย์ซื่อ ดังนั้น เมื่อมาถึงความตายของมหาปุโรหิตคนแรกของอิสราเอล คุณอาจคาดหวังการประกาศข่าวร้าย คุณอาจคาดหวังที่จะได้ยินจุดสูงสุดในอาชีพของเขา เช่น ช่วงเวลาที่เขาได้เผชิญหน้าฟาร์โรห์ (อพยพ 7-10) พร้อมกับจุดต่ำสุดของเขา เช่นการยอมให้สร้างรูปวัวทองคำ(อพยพ 32) แต่สิ่งเดียวที่บันทึกไว้คือ อาโรนตายเพราะการไม่เชื่อฟังของเขาที่เมรีบาห์ (ข้อ24) เช่นเดียวกับคนรุ่นเดียวกันทั้งหมด เขาจะตายในถิ่นทุรกันดารและไม่ได้เข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา

            ตอนนี้ พระเจ้าทรงพระคุณในการย้ำความมั่นใจว่า จะมีมหาปุโรหิตผู้นำเครื่องถวายบูชาลบบาปเพื่อประชาชน (ข้อ 26) แต่น่าเศร้าที่ว่า แม้กระทั่งมหาปุโรหิตก็ไม่สมบูรณ์แบบ มีความบาป มีข้อจำกัดและมีข้อบกพร่อง ประชาชนอาจไม่เคยรู้สึกปลอดภัยจริงๆ กับพระเจ้าองค์นี้

 

ตอบสนอง:

ขอบคุณพระเยซู มหาปุโรหิตผู้สมบูรณ์แบบของเรา ผู้ตายแทนคุณและในวันนี้ทรงอยู่เพื่อทูลวิงวอนเพื่อคุณ (ฮีบรู 7:23-28) ขอบพระคุณที่สิ่งสำคัญไม่ใช่ความสัตย์ซื่อของคุณแต่เป็นของพระองค์

 
พลังประจำวัน#178-ตุลาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.