ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระวจนะ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2018

ก้อนหินและสถานที่ที่เต็มไปด้วยปัญหา

 

เตรียมจิตใจ:

เมื่อคุณทำบาปแบบเดิมอีกครั้ง พระเจ้าจะปฏิบัติต่อคุณอย่างไร?

 

อ่าน : กันดารวิถี 20:1-13

ได้รับประทานอาหารฝ่ายจิตวิญญาณเดียวกันทุกคน และได้ดื่มน้ำฝ่ายจิตวิญญาณเดียวกันทุกคน เพราะว่าพวกเขาได้ดื่มจากพระศิลาฝ่ายจิตวิญญาณที่ติดตามเขาไป พระศิลานั้นคือพระคริสต์” 1 โครินธ์ 10:3-4

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

สี่สิบปีได้ผ่านไป (ดูอพยพ 33:38) คนรุ่นก่อนที่ออกมาจากอียิปต์ได้ตายในถิ่นทุรกันดารเพราะความไม่เชื่อฟังของพวกเขา แล้วลูกๆของพวกเขาจะแตกต่างไปจากนี้หรือไม่?

            น่าเศร้าที่พวกเขาไม่ต่างกัน การบ่นว่าของพวกเขาสะท้อนให้เห็นการพร่ำบ่นของรุ่นพ่อแม่ของพวกเขาในอพยพ17 เมื่อพวกเขากระหายน้ำและพระเจ้าประทานน้ำให้จากก้อนหิน  น้ำเหล่านี้มีชื่อเหมือนกันด้วยคือ เมรีบาห์ (หมายถึงการบ่น)

            ความบาปเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ เกิดซ้ำๆและน่าเบื่อหน่าย อย่างไรก็ตาม น่าประหลาดใจที่ประเด็นหลักในครั้งนี้ไม่ได้อยู่ที่ความบาปของประชาชนแต่อยู่ที่ความบาปของโมเสส โมเสสได้รับคำสั่งมาให้นำไม้เท้าของเขามา รวบรวมผู้คนและพูดกับก้อนหิน เขานำไม้เท้ามาและรวบรวมคน แต่จากนั้นเขาก็พูดกับประชาชนและตีก้อนหิน เขาเรียกประชาชนว่า พวกกบฏซึ่งพวกเขาก็เป็นเช่นนั้น แต่เขากำลังตัดสินพวกเขา พระเจ้าไม่ได้ต่อว่าพวกเขา โมเสสควรมีเมตตาและนำน้ำมาให้พวกเขา และโมเสสมองตัวเองว่าเป็นผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา กล่าวว่า เราควรนำน้ำมาให้พวกเจ้าหรือไม่?” (ข้อ 10) จากนั้นด้วยความโกรธ เขาตีก้อนหินที่เป็นสัญลักษณ์ของการสถิตของพระเจ้าถึงสองครั้ง

            และพระเจ้าพิพากษาโมเสสและอาโรนที่ไม่ได้ให้เกียรติพระองค์ (ข้อ12) พวกเขาก็จะตายในถิ่นทุรกันดารและไม่ได้เข้าสู่การพักในแผ่นดินพันธสัญญาของพระเจ้าเช่นกัน พวกเขาไม่สามารถช่วยประชากรของพระเจ้าให้รอดได้

 

ตอบสนอง:

อธิษฐานที่พระเจ้าจะช่วยคุณให้ไว้วางใจและเชื่อฟังพระองค์วันนี้ และไม่ทำบาปต่อพระองค์ แต่ขอบคุณพระองค์สำหรับพระผู้ช่วยให้รอดที่ดีพร้อมคือพระเยซูคริสต์ ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงตีเพื่อความบาปของคุณทั้งหมด
พลังประจำวัน#178-ตุลาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.