ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2018

เสียใจหรือสำนึกผิด?

 

เตรียมจิตใจ:

เมื่อไหร่ที่การเชื่อฟังนั้นไม่เชื่อฟัง?

 

อ่าน : กันดารวิถี 14:26-45

เพราะชนชาตินี้เข้ามาใกล้ด้วยปากของเขา และให้เกียรติเราด้วยริมฝีปากของเขา แต่ใจของเขาห่างไกลจากเราอิสยาห์ 29:13

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

พระเจ้าทรงยุติธรรม การลงโทษของพระองค์เหมาะกับความผิด (ข้อ 28)

ประชาชนต้องการตายในทะเลทราย (ข้อ 2) พระเจ้าตรัสว่าพวกเขาจะเป็นเช่นนั้น(ข้อ 29)

            พวกเขาไม่ต้องการเข้าสู่แผ่นดิน(ข้อ 3) พระเจ้าตรัสว่าพวกเขาจะไม่ได้เข้าไป (ข้อ 30)

            พวกเขาต้องการจะกลับไปอียิปต์ (ข้อ 3,4) พระเจ้าส่งพวกเขากลับตรงไปยังทะเลแดง (ข้อ 25)

            พวกเขากลัวว่าภรรยาและลูกๆ ของเขาจะทนทุกข์ทรมาน (ข้อ 3) พระเจ้าตรัสว่าพวกเขาจะเป็นเช่นนั้นเพราะความบาปของพ่อพวกเขา (ข้อ 33)

            แต่พระเจ้ายังทรงเปี่ยมด้วยความรักและเมตตา พระองค์ไม่ลบล้างประชาชน พระองค์รักษาพระสัญญาของพระองค์ ประชากรของพระองค์จะเข้าสู่แผ่นดิน แต่นั่นจะใช้เวลานานขึ้นเพราะพวกเขาไม่ไว้วางใจพระองค์ แทนที่การอพยพจะใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือน แต่กลับใช้เวลาถึง 40 ปี และจะเป็นรุ่นลูกของคนเหล่านี้ที่เข้าไป น่าเศร้าที่ทั้งหมดนี่คือการสูญเสียของชาวอิสราเอล เรื่องราวจากข้อ 39 เป็นต้นไปไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนผู้สำนึกผิดและสารภาพบาปแต่เป็นผู้เสียใจ พวกเขาเสียใจในสิ่งที่พวกเขากำลังจะพลาดไปมากกว่ามองไปที่การหันจิตใจของตัวเองกลับมาหาพระเจ้า ดังนั้นพวกเขาจึงพยายามเข้าสู่แผ่นดินด้วยกำลังของตัวเอง โมเสสเตือนพวกเขาว่านี่คือการไม่เชื่อฟังพระเจ้าด้วยเช่นกัน (ข้อ41,42) แต่พวกเขายังยินดีที่จะเดินหน้าโดยปราศจากหมายสำคัญใดๆว่าพระเจ้าอยู่กับพวกเขา (ข้อ 44) และพวกเขาพ่ายแพ้ (ข้อ 45)

 

ตอบสนอง:

พระบิดา โปรดให้อภัยที่บ่อยครั้งลูกต้องการพระพรของพระองค์มากกว่าต้องการพระองค์ โปรดช่วยลูกให้ปรารถนาพระองค์ด้วยจิตใจของลูก
พลังประจำวัน#178-ตุลาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.