ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม

พลังประจำวันวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2018

การอยู่ด้วยสิ่งที่มองเห็นไม่ใช่ความเชื่อ

 

เตรียมจิตใจ:

เหตุใดพระเจ้าจึงควรยกโทษบาปของคุณ?

 

อ่าน : กันดารวิถี 14:1-25

เพราะว่าเราดำเนินโดยความเชื่อ ไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็น” 2 โครินธ์ 5:7

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

สายสืบสิบสองคนเข้าไปในแผ่นดินพันธสัญญา สายสืบสิบคนมองเห็นความจริงแต่ไม่ได้ไว้วางใจว่าพระเจ้าจะทำในสิ่งที่พระองค์ได้สัญญาไว้ สายสืบอีกสองคนเห็นความจริงเดียวกันแต่เชื่อว่าพระเจ้าสามารถไว้วางใจได้ พวกเขาขอให้ประชาชนเห็นว่าพระเจ้าอยู่กับพวกเขาและว่าเกราะกำบังของศัตรูก็หายไป (ข้อ 9)

            แต่ประชาชนเชื่อสิบคนนั้น พวกเขายังทำให้พระเจ้าดูเลวร้าย พระองค์นำเรามาถึงนี่เพื่อฆ่าเราและลูกหลานของเรา”(ดูข้อ 2,3) และพวกเขาปฏิเสธที่จะไว้วางใจพระองค์ (ข้อ11) และพระเจ้าทรงพิพากษาทันที และโมเสสต้องอธิษฐานขอพระเมตตา นี่เป็นบทสนทนาที่คล้ายคลึงกับตอนที่ประชาชนสร้างรูปวัวทองคำ (ดูอพยพ 32:10-14)

            แต่พระเจ้าจะให้อภัยคนบาปที่ดื้อดึงหรือไม่? อีกครั้งหรือ? ทำไมพระองค์จึงต้องให้อภัย? พระองค์จะต้องให้อภัยบ่อยเพียงใด?

            โมเสสหวังเพียงว่าพระเจ้าจะทรงเป็นพระเจ้า ประการแรก โมเสสอ้อนวอนต่อพระสิริพระเจ้า สำหรับประชากรของพระเจ้า ถ้าพวกเขาล้มเหลวในก้าวสุดท้ายอาจแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าไม่ได้ยิ่งใหญ่หรือมีฤทธิ์อำนาจอย่างที่พระองค์ตรัส และนั่นอาจทำให้พระนามของพระเจ้าถูกมองในแง่ลบ (ข้อ15-17) ประการที่สอง โมเสสร้องขอพระเมตตาของพระเจ้า พระเจ้าได้เปิดเผยพระองค์เองว่ามีพระคุณและเมตตา (อพยพ 34:6-9) และโมเสสขอให้พระองค์เป็นเช่นนั้นอีกครั้งอย่างที่พระองค์เป็นในอดีต ใช่แล้ว พระเจ้าพิพากษาความบาปแต่ก็จำกัด (ข้อ18,19)

 

ตอบสนอง:

พระเจ้าไม่ได้ยกโทษให้เราเพราะเรา จริงๆแล้วก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นขอบคุณพระเจ้าที่ความรอดของคุณขึ้นอยู่กับพระสิริและพระเมตตาของพระองค์ทั้งสิ้นและไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณเลย

 
พลังประจำวัน#178-ตุลาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.