ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2018

การชิงดีชิงเด่นของพี่น้อง

 

เตรียมจิตใจ:

เมื่อคุณรู้สึกผิดพลาด คุณตอบสนองอย่างไร?

 

อ่าน : กันดารวิถี 12

นานมาแล้วพระเจ้าตรัสกับบรรพบุรุษของเราหลายครั้ง และหลายวิธีผ่านทางพวกผู้เผยพระวจนะ แต่ในวาระสุดท้ายนี้พระองค์ตรัสกับเราทางพระบุตร ผู้ที่พระองค์ทรงตั้งให้เป็นทายาทรับสิ่งทั้งปวง พระเจ้าทรงสร้างจักรวาลทางพระบุตรฮีบรู 1:1-2

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

บางคนยิ่งใกล้ชิดกับคุณมากเท่าไร ก็สามารถทำร้ายคุณมากเท่านั้น และความอิจฉาก็เป็นการทำลายอันเลวร้าย

            มิเรียมและอาโรนมาพูดต่อต้านโมเสสเรื่องเกี่ยวกับภรรยาของเขา (ข้อ 1) แต่นั่นเป็นเพียงฉากหน้า สิ่งที่พวกเขาต่อว่าจริงๆคือการที่โมเสสปฏิบัติตนเหนือกว่าพวกเขา (ข้อ 2) และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจจะเป็นเหตุการณ์ของ อพยพ11 พวกเขาคิดว่าพวกเขาควรเป็นหนึ่งในคนแรกๆของผู้นำ70คนนั้น

            ในเหตุการณ์ต่างๆ เมื่อประชาชนบ่นว่าหรือพร่ำบ่น โมเสสอธิษฐานเพื่อพวกเขา ในครั้งนี้ การกล่าวหามีต่อเขา และเพราะเขาถ่อมใจ (ข้อ 3) เขาไม่ได้แก้ต่างให้ตัวเอง แต่พระเจ้ากระทำและในข้อ 6-8 พระองค์ตรัสชัดเจนว่าโมเสสไม่เหมือนกับผู้เผยพระวจนะคนอื่นๆ และพระเจ้าปกป้องโมเสสโดยการพิพากษามิเรียม (ข้อ 10) อาโรนไม่มีอำนาจที่จะรักษาเธอ และอีกครั้ง มีเพียงโมเสสที่อธิษฐานขอเพื่อเธอได้ (ข้อ 13)

            แต่แม้ว่าโมเสสเป็นเพียงภาพรางๆของคนกลางผู้ที่วิงวอนเพื่อประชาชนที่ดีกว่าเดิม พระเยซูคือผู้เผยพระวจนะอย่างโมเสส (กิจการ 7:37) ผู้ถ่อมใจ,ไม่แก้ต่างให้ตัวเองเมื่อถูกกล่าวหาและถูกปกป้องโดยพระบิดา แต่พระเยซูไม่เพียงเห็นรูปร่างหน้าตาของพระเจ้า (ข้อ 8) พระองค์คือฉายาของพระเจ้าที่มองไม่เห็น (โคโลสี 1:15) พระองค์ไม่เพียงได้ยินถ้อยคำของพระเจ้า (ข้อ 8) พระองค์คือถ้อยคำของพระเจ้า (ยอห์น 1:1-4) พระองค์ไม่เพียงเป็นผู้รับใช้ในครัวเรือนหรือบ้านของพระเจ้า (ข้อ7) แต่ยังเป็นพระบุตรในบ้านของพระเจ้า (ฮีบรู 3:6) 

ตอบสนอง:

การเห็นว่าพระเยซูเป็นใครที่แท้จริง จะช่วยคุณให้พักอย่างปลอดภัยในพระองค์ได้อย่างไร เมื่อคุณเผชิญสิ่งต่างๆในวันนี้?

 
พลังประจำวัน#178-ตุลาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.