ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2018

ไม่มีคนกลางที่อธิษฐานวิงวอน
 

เตรียมจิตใจ:

เหตุใดพระเจ้าจึงประทานสิ่งที่เราต้องการในบางครั้ง?

 

อ่านกันดารวิถี 11:16-35

เพราะเหตุนี้ พระองค์จึงทรงสามารถช่วยคนทั้งหลายที่เข้ามาใกล้พระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นอย่างเต็มที่ เพราะว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ทุกเวลา เพื่อทูลขอเผื่อคนเหล่านั้นฮีบรู 7:25

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ตอนต่อจากเราที่อ่านค้างไว้เมื่อวาน คือ ผู้คนทำบาป แต่ครั้งนี้โมเสสไม่ได้อธิษฐานวิงวอนเพื่อพวกเขา เห็นได้ชัดว่า ภาระในการเป็นผู้นำนั้นหนักหนาเกินไปสำหรับโมเสสซึ่งแบกไว้เพียงลำพัง ดังนั้นพระเจ้าจึงแต่งตั้งผู้ใหญ่ 70 คนเพื่อช่วยเขา แต่ก็ยังคงมีปัญหาที่ประชาชนพร่ำบ่นเกี่ยวกับเนื้อ โมเสสสงสัยในความดีของพระเจ้า(ข้อ11) และตอนนี้เขาสงสัยในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่จะจัดเตรียมให้คนจำนวนมากเช่นนี้ (ข้อ 21,22) แม้ว่าเขาขาดความไว้วางใจ พระเจ้าก็ยังมีเมตตาต่อเขาและเพียงตรัสว่า จงรอคอยและมองดู!”(ข้อ 23)

            และมีลมพัดฝูงนกคุ่มมาเป็นจำนวนมากจนสามารถกองสูงจากพื้นดินประมาณหนึ่งเมตร พระเจ้าประทานสิ่งที่ประชาชนได้ร้องขอ แต่นั่นกลับกลายเป็นการพิพากษาอันเลวร้าย(ข้อ 33) ประชาชนหันหลังให้พระเจ้า พวกเขาสงสัยว่าพระเจ้าทรงดีหรือไม่ พวกเขาต้องการให้พระองค์ตอบสนองความต้องการของพวกเขา พวกเขาต้องการกลับไปอียิปต์ พวกเขาไม่ต้องการทำตามแผนการอันประเสริฐของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขา และพระเจ้าแสดงให้พวกเขาได้เห็นว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการนั้นจะทำลายตัวพวกเขาเอง ไม่มีใครสมควรได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าในเรื่องนี้ แต่พระเจ้าทรงเมตตาต่อโมเสสและประทานความช่วยเหลือให้เขาในการนำ และพระเจ้าจำกัดการพิพากษาของพระองค์ต่อประชาชนเพื่อว่าพวกเขาจะไม่ถูกทำลายเสียทั้งหมด

 

ตอบสนอง:

ขอบพระคุณที่พระเจ้าแสนดีทรงไม่ประทานสิ่งที่ใจเราปรารถนาเสมอ ขอบพระคุณที่ในพระเยซู เรามีผู้ที่อ้อนวอนเพื่อเรา ผู้ซึ่งสามารถรับภาระของเราทั้งหมดและยกโทษทุกความบาปได้
พลังประจำวัน#178-ตุลาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.