ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2018

มานา กับ เนื้อ

 

เตรียมจิตใจ:

คุณไม่มีความสุขในวันนี้ด้วยเรื่องอะไร?

 

อ่าน : กันดารวิถี 11:1-15

และเมื่อท่านทั้งหลายทำสิ่งใดไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติ จงทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า และขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดา โดยทางพระองค์โคโลสี 3:17

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ประชาชนบ่นว่าพระเจ้าเป็นครั้งที่สองในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ พวกเขาบ่นตอนแรกที่ทาเบราห์ (ข้อ1-3) เรื่องสั้นๆ นี้มีแบบแผน คือ ประชาชนทำบาป, พระเจ้าพิพากษา, โมเสสทูลอ้อนวอน, พระเจ้าทรงมีเมตตา พวกเขาบ่นต่อว่าอีกครั้งจากข้อ 4 และนั่นเป็นภาพที่ดูคุ้นเคยมาก! เพียงหลังจากออกจากอียิปต์ ในอพยพ 16 พวกเขาก็บ่นเพราะไม่มีอาหาร ตอนนี้พวกเขากำลังบ่นว่าเพราะอาหารที่พระเจ้าประทานให้พวกเขานั้นน่าเบื่อ! นั่นไม่สามารถเทียบได้กับความทรงจำที่พวกเขามีต่ออาหารระดับห้าดาวที่พวกเขาชื่นชอบในอียิปต์ (ข้อ 5) แต่จิตวิญญาณแห่งการบ่นว่าและสงสารตนเองนั้นบิดเบือนทุกสิ่ง  

            มันบิดเบือนสิ่งที่พระเจ้าได้กระทำในอดีต ประชาชนได้ลืมไปว่าพระเจ้าได้ช่วยพวกเขาให้รอดจากการเป็นทาส ทำงานหนักและรุนแรง อันตรายและความตาย ความทรงจำเรื่องอาหารดีๆในอียิปต์เป็นข้อผิดพลาด   

            มันบิดเบือนสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้ในปัจจุบัน-มานาไม่น่าประทับใจ เป็นสิ่งที่ได้ฟรีๆ สามารถทำอาหารได้หลายรูปแบบและมีรสดี (ข้อ7-9)

            มันบิดเบือนสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำและจะกระทำในอนาคต โดยความดีงามของพระเจ้า พระองค์กำลังนำพวกเขาไปยังดินแดนที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์

            เราไม่ได้คิดว่าการบ่นคือ ความบาปหมายเลข1 แต่การบ่นทำให้พวกเขามองว่าพระเจ้านั้นตระหนี่และชั่วร้าย และนั่นเป็นข่าวลือที่แพร่กระจายเหมือนโรคร้ายไปทั่วค่ายและกระทั่งลามไปถึงโมเสส การบ่นของเขา (ข้อ11-15) นั้นมีศูนย์กลางอยู่ที่ตัวเอง เขาเสียใจที่ประชาชนนั้นเหลือทนและพระเจ้าปล่อยเขาให้แบกภาระโอบอุ้มพวกทารกเหล่านี้ (ข้อ12)

 

ตอบสนอง:

ไม่ว่าคุณกำลังเผชิญสิ่งใดในวันนี้ คุณจะสามารถขอบคุณพระเจ้าในสถานการณ์นั้นๆ ได้อย่างไรบ้าง?

 
พลังประจำวัน#178-ตุลาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.