ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 ตุลาคม

พลังประจำวันวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2018

สุขสันต์วันเกิด! 

เตรียมจิตใจ:
คนบาปที่เป็นมลทินจะสามารถมีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยได้อย่างไร? 

อ่าน : กันดารวิถี 9:1-14

เพราะพระคริสต์ผู้ทรงเป็นปัสกาของเรา ถูกถวายบูชาแล้ว” 1 โครินธ์ 5:7

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

นี่คือวันเกิดครั้งแรกของอิสราเอล! ในทุกปี ชนชาติทั้งหมดจะจดจำว่าพระเจ้าช่วยพวกเขาให้รอดผ่านปัสกาอย่างไรบ้าง พวกเขาต้องทำให้ถูกวิธีในเวลาที่เหมาะสม (ข้อ 2,3)

แต่ตอนนี้มีปัญหา ใน 12 เดือนตั้งแต่ปัสกาครั้งแรกนั้น พระเจ้าได้สั่งสอนประชากรของพระองค์ พวกเขาสามารถเข้ามาหาพระองค์ได้หากเพียงพวกเขาบริสุทธิ์ แต่โดยการไม่มีข้อบกพร่องของพวกเขาเอง บางคนก็เป็นมลทิน (ข้อ6)  

จิตใจของพวกเขาอยู่ในที่ที่ถูกต้อง พวกเขาไม่ได้ปฏิบัติพิธีปัสกาอย่างลวกๆ (หรือจะข้ามไปก็ได้) พวกเขาไม่ได้ปฏิบัติต่อบัญญัติของพระเจ้าอย่างพอเป็นพิธี (เราสามารถกินอย่างที่เราทำมา) แต่พวกเขาอยู่ในสภาวะลำบากที่ว่า คุณจะทำอย่างไรกับสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าคุณทำไม่ได้?

ดังนั้นพระเจ้าจึงกระทำข้อยกเว้นเป็นคำสั่งให้ระมัดระวังในข้อ 3 พวกเขาอาจเฉลิมฉลองหนึ่งเดือนต่อมา สภาวะที่ยากลำบากแสดงให้เห็นว่า ในโลกที่ล่มลง การเชื่อฟังพระเจ้าและการเดินในทางของพระองค์มักต้องการคำอธิษฐานและสติปัญญาที่มาจากพระเจ้า

แต่ประเด็นหลักคือไม่เพียงเกี่ยวกับทางเลือกด้านศีลธรรมเท่านั้น แต่เราจำเป็นต้องมีตัวแทนที่ดีกว่าลูกแกะปัสกา เราจำเป็นต้องมีผู้ที่ไม่เพียงช่วยเราให้รอดจากการพิพากษาแต่ยังช่วยเราให้บริสุทธิ์ ดีพร้อมและเหมาะสมสำหรับการทรงสถิตของพระเจ้าเพื่อว่าเราจะสามารถรับใช้พระองค์ด้วยความยินดี เราจำเป็นต้องมีตัวแทนผู้ทำให้เราสะอาด

 

ตอบสนอง:

สรรเสริญพระเจ้าที่ แม้ว่าคุณเคยเป็นคนต่างถิ่นและแปลกหน้า (ข้อ14) พระคริสต์ตายเพื่อทำให้คุณสะอาดและนำคุณมาใกล้
พลังประจำวัน#178-ตุลาคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 ตุลาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.