ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 กันยายน

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2018

 

การรักษาอาการนอนไม่หลับ

 

เตรียมจิตใจ:

จงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย” (1 เปโตร 5:7)

 

อ่าน : สดุดี

ข้าพระองค์จะเอนกายลงนอนหลับอย่างเป็นสุข ข้าแต่พระยาห์เวห์ เพราะพระองค์เท่านั้นที่ทรงทำให้ข้าพระองค์อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยสดุดี 4:8

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

ความกลัวมีวิธีการในการเติบโต บิดเบือน และข่มขู่ที่จะควบคุมเราในช่วงเวลากลางคืน ในเวลากลางวันเรามีเหตุผลมากขึ้นและมักจะเก็บมุมมองบางอย่างไว้ เราสามารถอยู่ท่ามกลางเสียงรบกวนและสิ่งที่ทำให้เราไขว้เขว และแสวงหาเพื่อนและการปลอบโยน

แต่ในความมืด ในความเงียบ สัตว์ประหลาดก็ซุ่มโจมตี และก็ยากที่จะควบคุมโอ พระเจ้า ขอทรงตอบ เมื่อข้าพระองค์ร้องทูลเราบ่นพึมพำขณะเมื่อพลิกตัวไปมาบนที่นอนขอทรงบรรเทาความทุกข์โศกของข้าพระองค์’ (ข้อ 1)

สดุดีบทที่ 4 ให้คำแนะนำที่วิเศษ สำหรับพวกเราที่มีปัญหาการนอนหลับอันเกิดมาจากความวิตกกังวล

ประการแรก คืนที่นอนไม่หลับไม่ใช่เวลาที่ตั้งคำถามสมมติฐานพื้นฐานเกี่ยวกับพระเจ้า เป็นต้นว่า พระองค์ทรงฟังเมื่อเราอธิษฐาน พระองค์ทรงสดับ (ข้อ 3)

ประการที่สอง เราควรใช้ชั่วโมงที่ตื่นอยู่เป็นโอกาสที่เราจะใช้เวลาสงบเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้า อย่าปล่อยให้ความคิดของเราวิ่งหนีไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์หรือทิศทางของความบาป แต่ให้ค้นหาจิตใจของเราเองแทน (ข้อ 4)

ประการที่สาม เราจะทำได้ดีที่จะฟื้นฟูความไว้วางใจของเราในพระเจ้า

การนอนหลับเป็นการกระทำของการยอมจำนน เราจะอ่อนแอเหมือนทารกในยามหลับใหลของเรา แต่นั่นเป็นสิ่งที่ดีเพราะในความหมายที่ลึกซึ้งที่สุด พระเจ้าทรงให้ความปลอดภัยแก่เรา (ข้อ 8) พระองค์ทรงเฝ้าดูเรา  พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์สถิตอยู่ในเรา  ทูตสวรรค์ของพระองค์คอยปกป้องเรา  สันติสุขของพระองค์เกินความเข้าใจทั้งหมด

 

ตอบสนอง:

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์เสียใจที่ปล่อยให้ความกลัวโตเกินกว่าความเชื่อ ขอแสงสว่างจากพระพักตร์ของพระองค์ส่องมายังข้าฯ โปรดเติมจิตใจข้าฯ ด้วยความปีติยินดี อาเมน
พลังประจำวัน#178-กันยายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.