ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กันยายน

พลังประจำวันวันพุธที่ 26 กันยายน 2018

การลงทุนเพื่อชีวิต

เตรียมจิตใจ:

พระเยซูทรงตั้งคำถามที่จำเป็นเกี่ยวกับการวัดความสำเร็จของชีวิต คุณเคยมีการลงทุนที่ดีหรือไม่? คุณมุ่งที่ผลตอบแทนส่วนตัวในระยะสั้น หรือการสร้างความสัมพันธ์นิรันดร์ในสวรรค์?

 

อ่านมัทธิว 6:16-24

“ไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้า บ่าวสองนายได้ เพราะว่าเขาจะชังนายข้างหนึ่ง และรักนายอีกข้างหนึ่ง หรือเขาจะนับถือนายฝ่ายหนึ่ง และดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่ง ท่านทั้งหลายจะรับใช้พระเจ้า และเงินทองพร้อมกันไม่ได้”  มัทธิว 6:24

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

เมื่อใคร่ครวญถึงตัวเลือกที่เราได้อ่านไป พระคำในตอนนี้เป็นเสมือนสิ่งบอกอนาคตที่แม่นยำมากๆ พระเยซูทรงถามว่า คุณกำลังดูอะไร? คุณอยากเลือกตัวเลือกที่ทำให้จิตวิญญาณของคุณค่อยๆ มืดไป หรือตัวเลือกที่จะทำให้จิตวิญญาณคุณเข้มแข็งขึ้น? คุณมีชีวิตอยู่เพื่อภาพพจน์ภายนอกที่ดูดี เช่น การถืออดอาหารซึ่งเป็นการแสดงออกที่เกินจริง หรือคุณเลือกที่จะหาเวลาส่วนตัวเพื่ออ่านพระคัมภีร์?

แล้วคุณเลือกดูสื่อต่างๆอย่างไร? คุณได้หลีกเลี่ยงเว็บไซต์ในอินเอร์เน็ต ที่จะเพิ่มความหิวโหย ที่เป็นอันตรายหรือไม่? หรือมันเป็นการเสพติดลับๆของคุณ? แล้วถ้าหากว่าเกิดวิกฤตการณ์ใหญ่ทางการเงิน ทำให้เกิดเงินเฟ้อรุนแรงมาก การลงทุนทางจิตใจของคุณจะทำให้คุณรู้สึกมั่นคงหรือไม่? พระเยซูทรงหยิบยก คำถามเหล่านี้ขึ้นมา ไม่ใช่เพื่อทำให้เหล่าสาวกรู้สึกรำคาญใจ แต่เป็นการเอื้ออำนวยให้เกิดการเติบโตที่แท้จริง พระองค์ทรงยกเอาโลกที่เรามองเห็นมาต่อสู้กับความรักของพระบิดาที่เรามองไม่เห็น

เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงทำในตอนต้นของคำเทศนา พระเยซูทรงถือว่าดวงตามีความเป็นไปได้สูงมาก ที่จะถูกใช้เป็นเครื่องมือหลักในการทำบาป แต่มันก็เป็นเครื่องชี้ให้เราเห็นถึงความขัดแย้งสูงสุดที่พระองค์หยิบยก ขึ้นมา นั้นก็คือ คำถามว่าเรารักสิ่งใด เราเลือกได้ว่าจะรักพระเจ้าหรือรักโลก ทั้งสองสิ่งนี้เป็นการลงทุนที่แตกต่าง กันมากๆ

 

ตอบสนอง:

พระเยซูทรงตั้งคำถามเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อชีวิตที่ดีที่สุดที่นี่ : "คุณรักใคร?"  มันเป็นคำถามที่ต้องการ คำตอบเพียงข้อเดียว คุณเลือกตอบเกินกว่าหนึ่งอย่างไม่ได้ คุณได้ตอบคำถามของพระองค์แล้วหรือยัง?

 
พลังประจำวัน#178-กันยายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.