ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กันยายน

ลังประจำวันวันอังคารที่ 25 กันยายน 2018

หูของพ่อ

 

เตรียมจิตใจ:

นานมาแล้ว คำว่า hypocrite (คนสองหน้า, คนหน้าไหว้หลังหลอก) ใช้เรียกนักแสดงสวมหน้ากาก ที่แสดงละครบนเวทีเพื่อให้ความบันเทิงแก่ผู้ชม ในขณะที่พระเยซูทรงบอกเรื่องราวเกี่ยวกับ พระบิดาให้เราทราบมากขึ้น และทรงสอนวิธีอธิษฐานให้แก่เรา พระองค์ก็ทรงเชื้อเชิญให้เรา อธิษฐานโดยไม่ต้องสวมหน้ากากอีกต่อไป

 

อ่านมัทธิว 6:5-15

“ส่วนท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นใน และเมื่อปิดประตูแล้ว จงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้สถิตในที่ลี้ลับ และพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะประทานบำเหน็จแก่ท่าน”  มัทธิว 6:6

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ในขณะที่พระเยซูทรงสอนคำอธิษฐานของพระเยซู หรือจะให้ดีควรจะเรียกว่าคำอธิษฐานของสาวก พระองค์ทรงใช้การเปรียบเทียบที่ตรงข้ามกันมาก อย่างแรก คือสถานที่ซึ่งควรจะเป็นสถานที่อธิษฐาน อย่างที่สองคือ ถ้อยคำอธิษฐานนั้นมีความหมาย และอย่างที่สามคือ ความคาดหวังที่สาวกมีในการอธิษฐาน

อย่างแรกนั้น พระเยซูทรงเตือนสติเราว่าพระบิดาทรงทุ่มเทพระองค์เองเพื่อเราแต่ละคน ดังนั้น พระองค์จึงต้องการสถานที่ส่วนตัวเพื่อพูดคุยกับเรา ไม่ใช่ในที่ชุมชน อย่างที่สอง พระองค์ทรงเตือนเราว่า พระบิดาทรงทราบทุกอย่างโดยไม่ต้องรอให้เราบอกเล่า ดังนั้น ถ้อยคำสั้นๆ จากใจก็เพียงพอแล้วสำหรับพระองค์ และสุดท้าย พระองค์ทรงทราบความต้องการของเรา ดังนั้น การอธิษฐานไม่ใช่การแจ้งข่าวให้พระองค์ทราบ แต่เป็นโอกาสที่เราจะได้เข้าใกล้พระองค์ในฐานะพ่อที่รักและเอาใจใส่เรา

ลองสังเกตแต่ละส่วน เราทูลขอพระเจ้าให้ทรงสำแดงน้ำพระทัยของพระองค์แก่เรา เราทูลขอให้พระองค์เลี้ยงดูเราอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน และเราทูลขอการปกป้องคุ้มครอง ฝ่ายจิตวิญญาณจากพระองค์ และเราจะไม่ทำในสิ่งที่เป็นการหน้าไหว้หลังหลอกอีกต่อไป

 

ตอบสนอง:

พระเยซูทรงนำเสนอให้เราได้เห็นถึงหัวใจของพระเจ้า พระองค์ทรงเชื้อเชิญให้เราจัดเวลาส่วนตัว เพื่ออธิษฐานกับพระองค์ให้มากขึ้น พระองค์ทรงเป็นผู้ฟังที่ตั้งใจ และทรงรอคอยเรามานานแสนนาน ให้เราสลัดหน้ากากทิ้งไปให้หมด และมาชื่นชมยินดีที่ได้ใช้เวลร่วมกับพระองค์

 
พลังประจำวัน#178-กันยายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.