ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กันยายน

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2018

ผู้ชมคนไหน?
 

เตรียมจิตใจ:

ในชีวิตประจำวันของเรา บ่อยครั้งที่เราต้องแสดงออกซึ่งบางสิ่งบางอย่างให้คนอื่นดู เราชอบที่คนอื่นชื่นชมใน คุณลักษณะของเรา ความเฉลียวฉลาด และสติปัญญาของเรา ลองคิดใคร่ครวญในสิ่งที่พระเยซู ทรงแบ่งปัน ให้เราฟังถึงความรู้สึกของพระบิดาที่มีต่อการเลือกทำบางสิ่งบางอย่างของเรา


อ่านมัทธิว 6:1-4

“เพื่อว่าทานของท่านจะเป็นทานลับ และพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับ จะประทานบำเหน็จแก่ท่าน”  มัทธิว 6:4

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

มาถึงจุดนี้ คำเทศนาของพระเยซูได้นำให้เราได้ตั้งคำถามถึงเหตุจูงใจไปในทิศทางใหม่ และหากว่า เราได้ให้ความสนใจอย่างละเอียด เราจะค้นพบว่ามีมุมมองที่สะท้อนไปยังพระบิดาด้วย พระองค์ทรง เอาใจใส่เราเหมือนกับพ่อแม่ทุกคน ไม่ว่าเราจะคิดทำอะไร พระองค์ทรงทราบเสมอ และทรงรู้ด้วยว่า เราทำสิ่งนั้นเพราะอะไร เรามีความสำคัญกับพระองค์!

ภาพของพ่อแม่เป็นภาพที่เราทุกคนคุ้นเคยดี เรารู้ว่าพ่อแม่จะรู้สึกดีใจเมื่อลูกคนหนึ่งของเขา ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ดี และพระเยซูทรงบอกเราว่า ที่เราเรียกชื่อของพระเจ้าว่า “พระบิดา” นั้น เป็นชื่อที่ เหมาะเจาะที่สุด พระองค์ทรงมีหัวใจเป็นพ่อของเรา ลองนึกภาพเด็กเล็กๆ ที่มอบของเล่นที่เธอรัก ให้แก่พ่อแม่ของเธอ พ่อแม่จะรู้สึกอย่างไร? แน่นอน พ่อแม่ต้องกอดลูกแน่นๆ แน่ๆ !

ความรู้สึกที่สัมผัสใจนี้คือสิ่งที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง เราไม่อยากเข้าใกล้พระเจ้าจนกว่า เราจะเข้าใจว่าพระองค์คือพ่อที่เอาใจใส่ ทั้งต่อพระเยซูและต่อเราทุกคนที่รักพระเยซู และเมื่อเราเริ่มต้น มีชีวิตอยู่เพื่อให้พระเจ้าพอพระทัย เมื่อนั้น เราจะผูกพันกับพระองค์มากขึ้นๆ


ตอบสนอง:

คุณอาจพบว่าคุณตัดสินใจไม่ได้ระหว่างการเอาใจตัวเองหรือโลก กับการเอาใจพระเจ้า เมื่อเรามีชีวิตอยู่ เพื่อเอาใจพระบิดา เมื่อนั้นเราจะเริ่มมีศักดิ์ศรีใหม่อีกครั้ง และมีความรู้สึกชื่นชมยินดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ลองพิสูจน์ด้วยตนเองสิครับ!
พลังประจำวัน#178-กันยายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.