ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กันยายน

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2018

 ความกลัวและความเชื่อ

 

เตรียมจิตใจ:

อะไรคือความกลัวของคุณในเวลานี้? ฝากมันไว้กับพระเจ้าและทูลพระองค์ที่จะประทานสันติสุขของพระองค์แก่คุณ

 

อ่าน : สดุดี 3

 

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมรอบตัวข้าพระองค์ ทรงเป็นศักดิ์ศรีของข้าพระองค์และทรงเป็นผู้ชูศีรษะข้าพระองค์สดุดี 3:3

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ผู้เขียนสดุดีนี้กำลังลำบาก เขาสลับไปมาระหว่างความกลัวและความเชื่อ เราเข้าใจความรู้สึกนั้น ปัญหาของเราอาจแตกต่าง แต่มีขณะที่เรายากลำบากไม่รู้จะหันไปหาใคร และเวลาที่ความเชื่อเข้มแข็ง มีบางเวลาที่เพื่อนหรือผู้ร่วมงานเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิตส่วนตัว หรือพยายามทำความเข้าใจสถานการณ์โลก ถามเราว่า พระเจ้าอยู่ที่ไหน และพระองค์กำลังทำอะไรอยู่ (ข้อ 2) เช่นเดียวกับผู้เขียนสดุดี เราอาจไม่มีคำตอบ ทั้้งหมด ที่เราทำได้คือ หันมาหาพระเจ้า และมอบเรื่องไว้กับพระองค์ (ข้อ 4)

 

ความเชื่อขึ้นอยู่กับพระลักษณะของพระเจ้าและสิ่งที่เราได้มีประสบการณ์กับการดูแลของพระองค์ในอดีต ผู้เขียนสดุดีเตือนเราว่า ทั้งความกลัวและความเชื่อทั้งคู่เป็นประสบการณ์ของมนุษย์ซึ่งใกล้เคียงกันมาก และยังชี้ให้เห็นว่า การสื่อสัตย์กับพระเจ้าเกี่ยวกับความรู้สึกของเรานั้น ไม่เพียงแต่อนุญาตให้ทำได้แต่ยังเป็นสิ่งที่ปรารถนาให้ทำด้วย

เราอาจรู้สึกลำบากใจกับความพยาบาทในข้อ 7 แต่เป็นปกติของความซื่อสัตย์และความแรงทางอารมณ์ของบางสดุดี ซึ่งเน้นความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยต่อพระเจ้า

ความรู้สึกนี้สะท้อนถึงเวลาก่อนพระเยซู และสาวกของพระองค์จำเป็นต้องตอบสนองแตกต่างกัน แม้แต่ผู้เขียนสดุดีเองยังไม่ทำการแก้แค้นด้วยน้ำมือตนเองแต่ฝากไว้กับพระเจ้าที่จะจัดการ (ข้อ 7)

 

ตอบสนอง:

อธิษฐานเพื่อว่าคุณจะรู้กำลังของพระเจ้าในทุกสถานการณ์ที่คุณจะต้องเผชิญในสัปดาห์นี้
พลังประจำวัน#178-กันยายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.