ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กันยายน

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2018

เผชิญหน้ากับความเป็นจริง

 

เตรียมจิตใจ:

คุณเคยต้องต่อสู้กับความอ่อนแอทางศีลธรรมหรือไม่? ในพระธรรมสำหรับวันนี้นั้น พระเยซูไม่ได้นำเสนอ แค่เพียงการหนุนน้ำใจแบบจืดชืดไร้รสชาติเท่านั้น แต่พระองค์ทรงนำเสนอวิธีการเผชิญหน้าตรงๆ แบบเอาแปรงขัดพื้นไปขัดเลยทีเดียว

 

อ่านมัทธิว 5:21-32

“แต่เราบอกพวกท่านว่า ใครโกรธพี่น้องของตน คนนั้นจะต้องถูกพิพากษา ถ้าใครพูดกับพี่น้องอย่างเหยียดหยาม คนนั้นจะต้องถูกนำไปยังศาลสูงให้พิพากษา และถ้าใครพูดว่า ‘อ้ายโฉด’ คนนั้นจะมีโทษถึงไฟนรก”  มัทธิว 5:22

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

พระเยซูทรงใช้การเปรียบเทียบเป็นชุดๆไป สลับไปมาระหว่าง ความจริงที่แน่ชัดที่ได้ยินซ้ำซากมาก่อน กับความจริงฝ่ายจิตวิญญาณ แต่ละเรื่อง เริ่มต้นจาก “ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้กับคนในสมัยก่อนว่า...” จากนั้น ก็พุ่งเข้าประเด็นว่า “แต่เราบอกพวกท่านว่า ...” ประโยคแรกฟังดูเหมือนจะดี แต่ประโยคขัดแย้งที่ ตามมานั้น แตะไปถึงประเด็นที่อยู่ลึกลงไปในจิตใจ เช่น ความโกรธ การเสแสร้งแกล้งทำ ตัณหาราคะ และความล้มเหลวของชีวิตสมรส

พระเยซูทรงหยิบยกความเป็นไปได้ที่เราจะถูกนำไปขังไว้ในคุก (ข้อ 25) หรือถูกตัดและ ถูกควักเอาอวัยวะในร่างกายที่เป็นสื่อให้ทำบาปทิ้งไป (ข้อ 29-30) แน่นอน พระองค์ทรงใช้วิธีการพูด แบบเกินความจริง แต่พระองค์ทรงจริงจังมากในประเด็นเหล่านี้ ความบาปเป็นอันตรายต่อชีวิตของเรา พวกผู้นำทางศาสนาในยุคของพระเยซูได้ยอมตามความปรารถนาที่ไร้ศีลธรรมด้วยความเต็มใจมากเกินไป เราต้องไม่ทำตามแบบอย่างเช่นนั้น แต่ถ้าหากว่าเราได้ทำสิ่งเหล่านั้นลงไปแล้ว พระองค์กำลังเรียกเราให้หันกลับ และแสวงหาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้จากองค์พระเยซูแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ในตอนท้ายของคำเทศนา พระเยซูจะทรงกล่าวมากกว่านี้ถึงความยากลำบากในการออกมาจากความยุ่งเหยิงของบาป แต่ ณ จุดนี้ เราจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริง และออกเดินก้าวแรกสู่ความเชื่อฟังตามที่พระเยซูทรงเชื้อเชิญไว้
 

ตอบสนอง:

ในชีวิตของผู้เชื่อ เช่นเดียวกับในทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องจำเป็นต้องมาก่อนจะมีการรักษาให้หาย หากว่าคุณพบว่าการอ่านในวันนี้ มีสิ่งใดที่ตรงกับตัวคุณ ขอให้ยอมรับมันไว้ในฐานะของขวัญจากพระเจ้า และตอบสนองอย่างเหมาะสม พร้อมที่จะฟังและลงมือปฏิบัติ
พลังประจำวัน#178-กันยายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.