ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กันยายน

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2018

เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์

 

เตรียมจิตใจ:

กุญแจที่จะเข้าสู่คำเทศนานี้คือ วิธีการของพระเยซูต่อธรรมบัญญัติและผู้เผยพระวจนะทั้งหลาย ซึ่งก็คือพระคัมภีร์เดิมนั่นเอง ลองติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิด พระองค์ไม่ได้มาเพื่อต่อต้านธรรมบัญญัติ แต่พระองค์มาเพื่อทำให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์ต่างหาก แต่ในอีกด้านหนึ่งนั้น พวกผู้นำทางศาสนาทั้งหลาย ต่างหาก ที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามธรรมบัญญัติ

 

อ่านมัทธิว 5:17-20

“เพราะเราบอกพวกท่านว่า ถ้าความชอบธรรมของท่าน ไม่มากกว่าความชอบธรรม ของพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี พวกท่านจะไม่มีวันได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์” มัทธิว 5:20

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ธรรมบัญญัติต่างๆในพระคัมภีร์เดิมมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับชีวิตของคริสเตียนในปัจจุบัน? มันเป็นหัวข้อที่ ท้าทายมาก และเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันออกไปไกลเกินกว่าในบทเฝ้าเดี่ยวสั้นๆ นี้  แต่อย่างไรก็ตาม พระคำตอนนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าพระเยซูทรงสนับสนุนธรรมบัญญัติ และไม่ยอมถูกคนอื่นมองว่า พระองค์เป็นคนที่ชอบจับผิด แท้ที่จริงแล้วพระประสงค์ของพระองค์คือการมาเพื่อทำให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์ ไม่ใช่มาเพื่อล้มเลิกธรรมบัญญัติ

แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความกดดันจากธรรมบัญญัติลดน้อยลง ในขณะที่พระเยซูสามารถทำให้ธรรมบัญญัติ สมบูรณ์ได้ แต่พระองค์ก็ทรงเตือนให้เราอย่าทำตาม “พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี” (ข้อ 20) ที่ไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติเสียเอง ที่จริง หากว่าเรามีความหวังว่า เราอยากจะเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ เราจำเป็นต้องมีความชอบธรรมมากยิ่งกว่าการปฏิบัติตัวที่ผิดพลาดของพวกเขา

วิธีที่พระเยซูพูดถึงแผ่นดินสวรรค์นั้นน่าทึ่งมาก คุณตามพระองค์ทันไหม? ในแผ่นดินสวรรค์นั้น จะมีบางคนเป็น “ผู้เล็กน้อย” และบางคน “เป็นใหญ่” ขึ้นอยู่กับว่าเขาได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติมากน้อยเพียงใด แต่ที่แน่ๆ การปฏิบัติตามธรรมบัญญัติตามแบบของฝ่ายศัตรูของพระเยซูนั้น ไม่สามารถพาเราไปถึงแผ่นดินสวรรค์ได้แน่ๆ ทำไมหรือ?

 

ตอบสนอง:

ด้วยตัวของพระเยซูเองแล้ว พระองค์ไม่มีบาปเลย ซึ่งก็คือการทำให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์ หากไม่มีพระองค์ ก็คงไม่มีใครสามารถช่วยพวกเราได้ และเราคงไม่มีความหวัง ในพระองค์นั้นเราได้หยุดพัก ขอให้คุณลองใคร่ครวญดูว่า คุณไว้วางใจในตัวเองหรือในพระเยซู? เพราะว่ามันมีผลที่แตกต่างกันมาก
พลังประจำวัน#178-กันยายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.