ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กันยายน

พลังประจำวันวันพุธที่ 19 กันยายน 2018

สร้างความแตกต่าง

 

เตรียมจิตใจ:

มันเป็นการง่ายที่เราจะอยู่เฉยๆ ทั้งในชีวิตเราเองและในความเชื่อ แต่จงฟังพระเยซู พระองค์ทรงสร้างคุณ ให้เป็นผู้สร้างความแตกต่าง

 

อ่านมัทธิว 5:13-16

“ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้” มัทธิว 5:14

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

พระเยซูทรงทราบวิธีใช้การเปรียบเทียบแบบง่ายๆ ที่จะช่วยให้พวกเราได้เรียนรู้และเติบโต ในข้อพระคำเหล่านี้ พระองค์ทรงใช้สิ่งที่เราพบเจอเป็นธรรมดาในชีวิตประจำวันสองอย่างมาเตือนสติเรา คือเกลือและแสงสว่าง จากตะเกียง เกลือให้รสชาติและถนอมอาหาร แสงสว่างให้ความสว่างและทำให้เราสามารถรับรู้ทิศทางได้ ทั้งสองอย่างเป็นสิ่งที่ปกติธรรมดา แต่มีความสำคัญในการดำรงชีวิต ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 พระเยซูทรงใช้เกลือและแสงสว่างเพื่อเป็นบทเรียนเกี่ยวกับชีวิตและความเชื่อ เกลือนั้น เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ กับอาหาร ส่วนแสงสว่างทำให้ห้องสว่างไสว ผู้เชื่อต้องสำแดงถึงพระบิดา  เกลือที่เปื้อนไปด้วยดินที่ก้นถังเกลือ หรือตะเกียงที่ถูกถังครอบไว้นั้น เป็นสิ่งที่ไร้ค่าฉันใด สาวกที่ไม่สำแดงถึงการทุ่มเทตัวเองให้แก่พระบิดา ก็ไม่มีความหมายฉันนั้น

ทำไมต้องสอนบทเรียนนี้? เพราะพวกเราหลายคนรู้สึกว่าเราเป็นแค่คนธรรมดา เราเลยทำตัวเฉยๆ นิ่งๆ เพราะไม่มีใครสนใจอะไรเรา แต่พระเยซูทรงบอกเราในสิ่งตรงข้าม พระองค์ทรงสร้างเราทุกคน โดยมีวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง และเมื่อเราใช้ชีวิตในความเชื่อ การใช้ชีวิตของเราจะทำให้ผู้อื่นได้ “สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์” (ข้อ 16)

 

ตอบสนอง:

ในฐานะที่คุณเป็นคนหนึ่งที่ได้รู้จักและรักพระเยซู พระองค์ทรงให้โอกาสอะไรแก่คุณในวันนี้? พระองค์จะทรงสำแดงพระบิดาของพระองค์ผ่านคุณได้อย่างไรบ้าง? 
พลังประจำวัน#178-กันยายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.