ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กันยายน

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 18 กันยายน 2018

 จับพระพร

 

เตรียมจิตใจ:

เราจะขอให้พระเยซูอวยพรเราได้หรือไม่? ได้แน่นอน พระองค์ทรงห่วงใยเรา ดังนั้น เดินหน้าขอเลย!  เมื่อขอแล้ว อย่าลืมสังเกตว่าพระองค์ทรงจัดเตรียมพระพรของพระองค์ให้เราตามสถานการณ์ต่างๆ ของชีวิตได้ดีเพียงใด


อ่าน :  มัทธิว 5: 1-12

“คนที่ยากจนด้านจิตวิญญาณก็เป็นสุข เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลาย” มัทธิว 5:3

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ไม่ช้าก็เร็ว เราต้องมาถึงจุดที่เราร้องทูลต่อพระเยซูถึงความท้าทายต่างๆ ที่เราต้องเผชิญในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเราคิดถึงความรักที่พระองค์ทรงมีให้เรา  เมื่อเราอ่านถึงพระพรต่างๆเรียงตามลำดับลงมาในพระธรรมตอนนี้ - คือผู้เป็นสุข พระเยซูทรงมอบคำมั่นสัญญาซึ่งเป็นที่มั่นใจนี้ให้แก่ทุกคนที่ต้องการการดูแลจากพระองค์

พระพรแปดข้อแรก (ข้อ 3-10) ทุกตอนเป็นบทกวีที่แบ่งได้เป็นสามส่วน การยืนยันพระพรของพระเยซู การบรรยายคุณลักษณะที่ชัดเจน และประโยชน์ที่ได้รับจากคุณลักษณะดังกล่าว  ประโยชน์นี้ก็คือพระพร และคุณลักษณะที่กล่าวถึงก็คือรากฐานแห่งพระพรนั่นเอง

ความงดงามที่เป็นสัดส่วนรับกันปรากฏอยู่ในพระพรแต่ละข้อ  เรากำลังถูกชีวิตบดขยี้ให้แหลกลาญหรือไม่? จงสบายใจได้ แผ่นดินสวรรค์รอคอยเราอยู่  เรารู้สึกเจ็บปวดหัวใจในโลกที่กำลังเสื่อมโทรมไปนี้ใช่หรือไม่? พระสัญญาว่าพระเจ้าจะทรงปลอบประโลมเรา รอคอยเราอยู่ข้างหน้า ความแน่นอนที่พระเยซูทรงเสนอให้เรา ในแต่ละกรณีก็คือ หากว่าเราต้องใช้ความพยายามในการต่อสู้ดิ้นรนมาก พระพรของพระองค์จะยิ่งมากเป็น เงาตามตัว

มีพระพรข้อใดในนี้ที่คุณรู้สึกว่าตรงกับชีวิตของคุณเป็นพิเศษหรือไม่? ถ้ามี จงรับพระพรนั้นด้วยความชื่นชมยินดี!

 

ตอบสนอง:

พระเยซูทรงเสนอช่วงเวลาที่ทั้งหวานชื่นทั้งเปรี้ยวเข็ดฟันในเวลาเดียวกันให้กับเรา  แต่ในทุกๆ ความท้าทาย พระองค์ทรงให้ความมั่นใจกับเราว่าจะมีพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่ารอคอยเราอยู่เสมอ “จงชื่นชมและยินดี เพราะว่าบำเหน็จของพวกท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์” (ข้อ 12)
พลังประจำวัน#178-กันยายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.