ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กันยายน

พลังประจำวันวันพุธที่ 12 กันยายน 2018

บำเหน็จแน่นอนหรือ?

 

เตรียมจิตใจ :

‘ปัญญาอยู่กับคนถ่อมตัว’ (ข้อ 2) ทูลขอพระเจ้าให้เราเข้าถึงพระวจนะของวันนี้ – และในความเป็นคุณ – ด้วยความถ่อม เพื่อพระองค์จะเปิดเผยพระองค์เองให้กับคุณมากขึ้น 

 

อ่าน : สุภาษิต 11

“คนชอบธรรมได้รับการช่วยเหลือให้พ้นจากความลำบาก และคนอธรรมเข้าไปแทนที่” สุภาษิต 11:8

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

เมื่อได้อ่านพระวจนะข้อเหล่านี้ บางครั้งฉันก็สัมผัสได้ถึงการเหน็บแนมที่แทรกเข้ามา เพราะพูดถึงคนชอบธรรมว่าจะจำเริญรุ่งเรือง ในขณะที่คนชั่วจะล่มจม แต่นั่นดูไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นในชีวิตจริง แล้วเราควรจะเข้าใจความขัดแย้งตรงกันข้ามนี้ได้อย่างไร?

โดยเฉพาะในข้อ 31 เห็นได้ชัดว่าผู้เขียนกำลังนึกถึงบำเหน็จของโลกนี้ ในคำอรรถาธิบายของ นักศาสนศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 18 มัทธิว เฮนรี่ (หาอ่านได้จากเว็บไซท์: biblegateway.com) กล่าวว่า ขณะที่มีบางสถานการณ์ ผู้ชอบธรรมจะได้รับบำเหน็จที่ในโลกนี้ แต่ไม่ได้เป็นหลักการ และที่ยิ่งน้อยไปกว่า เป็นบำเหน็จเดียวที่มีไว้ให้ หรือบำเหน็จที่เกิดจากความตั้งใจของพวกเขาเอง

พูดอีกแบบคือ ถ้าเรามัวแต่กังวลว่าคนชอบธรรมจะไม่ได้เก็บเกี่ยวผลแห่งความชอบธรรมของตนเองที่ในโลกนี้ จะเผยให้เห็นมุมมองที่ผิดของเราที่คิดเกี่ยวกับเรื่องความชอบธรรมตั้งแต่แรก พระวจนะเหล่านี้จะเปิดเผยว่าเป็นความจริงเมื่อเราถอยออกมา แล้วดูภาพที่ใหญ่กว่าของพระเจ้า ชีวิตจริงไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นที่นี่และเดี๋ยวนี้ แต่จากที่พระเจ้าทรงเห็นในมุมมองของนิรันดร์กาล 

ตอบสนอง :

คุณเคยผิดหวังพระเจ้าหรือไม่ที่คนชั่วดูจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยมีคนชอบธรรมเป็นผู้จ่ายราคา? นำความผิดหวังนั้นไปมอบให้พระเจ้า ทูลขอพระองค์แสดงให้คุณเห็นโลกนี้จากสายตาของพระองค์ 
พลังประจำวัน#178-กันยายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.