ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กันยายน

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2018


หน้าที่ของความสุข

 

เตรียมจิตใจ:

ก่อนที่จะเริ่มอ่านพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ ให้เราใช้เวลาสักครู่อธิษฐานเผื่อคนที่ใกล้ชิดกับคุณที่ยังไม่รู้จักพระเยซูในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา
 

อ่านสดุดี 1

เขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง ทุกอย่างที่เขาทำก็จำเริญขึ้นสดุดี 1:3

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

นี่เป็นการเรียกให้มีชีวิตที่แตกต่างที่วิเศษ ชีวิตที่ให้ความสุขในทางของพระเจ้า และมีประสบการณ์กับพระพรของพระองค์  เรามีแนวโน้มที่จะเดินในทางของโลก เพื่อว่าเราจะได้มีในสิ่งที่โลกมี เรามักถูกดึงดูดโดยความผิดบาปในขณะนั้น เราพบตัวเองสนุกกับการดูถูกคนอื่น  แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ที่ที่เราจะพบความสุข (ข้อ 1)  ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ความสุขที่แท้จริงในชีวิตของเขา จะรู้ถึงการที่พระเจ้าทรงทำให้ยั่งยืนและเติมพลัง (ข้อ 3) แต่ก็มักจะมีการต่อสู้กันในจิตใจของเรา (โรม 12:2) เส้นทางที่จะรู้จักพระพรของพระเจ้าคือการตั้งมั่นในตนเองที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจที่คลุกเคล้าด้วยความบาปด้วยพระวจนะของพระเจ้า (ข้อ 2)  การอ่านพระคัมภีร์เป็นงานที่คุณเพิ่งทำผ่านไปหรือไม่? มันไม่ได้หมายถึงการเป็นหน้าที่หรือความน่าเบื่อ แต่ความสุข

สะท้อนความคิดในข้อ 3 คุณต้องการแม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตไหลออกมาจากภายในคุณหรือไม่? (ดู ยอห์น 4:14; 7:38) คุณต้องการที่จะแข็งแรง ยืนหยัดและมั่นคง’ (1เปโตร 5:10) เหมือนต้นไม้ที่ปลูกอยู่ริมธารน้ำหรือไม่? คุณต้องการเกิดผลมากเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า (ยอห์น 15:8) หรือไม่? คุณต้องการรู้จักพระพรของพระเจ้าแม้ว่าจะต้องผ่านการทดลองที่เป็นเหตุให้คนอื่นเหี่ยวแห้ง (ยากอบ 1:2-4) หรือไม่ให้เราใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าให้มากเท่าที่จะทำได้!

 

ตอบสนอง:

ให้ท่องจำข้อ 1 ถึง 3 ตอนนี้และใคร่ครวญในวันที่จะมาถึง

 
พลังประจำวัน#178-กันยายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.