ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กันยายน

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2018

ความตายพ่ายแพ้ไป

เตรียมจิตใจ

อธิษฐานที่พระเจ้าจะหนุนใจและประทานกำลังให้แก่คุณในวันนี้


อ่าน
: 1 โครินธ์ 15:35-58

โอ ความตาย ชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหน? โอ ความตาย เหล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหน?”” 1 โครินธ์ 15:55

 

สำรวจและใคร่ครวญ

โลกของเราจะทำเกือบทุกอย่างที่จะหลีกเลี่ยงการคิดถึงความตาย คนกลัวตายและพยายามทุกอย่างที่จะรักษาชีวิต เปาโลจัดการกับความกลัวนี้โดยตรง ความตายไม่มีอำนาจอะไรอีกต่อไป พระเยซูได้ทำให้ความตายพ่ายแพ้ไปแล้ว หลังความตายคือชีวิตใหม่ ชีวิตที่เป็นขึ้นมา แต่คำโต้แย้งของท่านในที่นี้ไม่ใช่สิ่งที่ทำตามได้ง่ายเสมอไป เมื่อท่านกล่าวถึงกายวิญญาณ ท่านไม่ได้หมายถึงร่างกายที่เป็นกายภาพ ท่านพยายามหาทางที่จะช่วยให้เราเข้าใจว่า กายที่เรามีเมื่อเป็นขึ้นมา จะเป็นทั้งเหมือนและไม่เหมือนร่างกายที่เรามีในปัจจุบัน ขณะนี้เรามีข้อจำกัด อ่อนแอและเปราะบาง ไม่มีข้อใดนำมาใช้ได้ แต่เราสามารถเห็นบางอย่างจากพระเยซู กายของพระองค์เมื่อเป็นขึ้นมาเป็นกายภาพ สัมผัสได้ สามารถจำได้แต่ไม่เสมอไป กินและดื่ม และบางครั้งเดินผ่านประตูที่ปิดได้  เราไม่รู้จริงๆ ว่า จะเป็นเช่นใด แต่เรารู้ว่ามันจะวิเศษ

กระบวนการของการตายอาจเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและอารมณ์ แต่เราไม่จำเป็นต้องกลัวสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเรา พระเยซูได้เสด็จไปที่นั่นมาแล้วและพระองค์ทรงเอาเหล็กไนของความตายคือความบาปออกไปเพื่อเรา นี้ทำให้เรามีความมั่นใจที่จะอยู่และทำงานเพื่อพระเยซูตอนนี้

ตอบสนอง

ไม่มีอะไรที่เราทำเพื่อพระเจ้าจะไร้ประโยชน์ (ข้อ 58) คุณได้รับการหนุนใจที่จะทำงานอะไรบ้างในวันนี้?

 
พลังประจำวัน#178-กันยายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.