ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กันยายน

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2018

หัวใจของการนมัสการ

 

เตรียมจิตใจ

ให้ย้อนคิดถึงเวลาที่คุณเริ่มพบว่าข่าวประเสริฐของพระเยซูโน้มน้าวคุณ หวังว่าคุณมีความเชื่อที่เข้มแข็งขึ้น

 

อ่าน : 1 โครินธ์ 15:1-11

เพราะว่าข้าพเจ้าได้มอบเรื่องสำคัญที่สุดที่ได้รับมานั้นแก่พวกท่าน คือพระคริสต์วายพระชนม์เพราะบาปของเรา ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ และทรงถูกฝังไว้ แล้ววันที่สามพระองค์ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมา ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์” 1 โครินธ์ 15:3-4

สำรวจและใคร่ครวญ

ก่อนเทศกาลอีสเตอร์ปี 2017 BBC ได้เผยแพร่ผลการสำรวจโดยอ้างว่าร้อยละ 50 ของประชากรไม่เชื่อในการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู เราทุกคนรู้จักคนเหล่านี้ เราทุกคนรู้จักคนเหล่านี้ ไม่มีอะไรใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ นอกเหนือจากปัญหาอื่น ๆ ของพวกเขาโบสถ์ในเมืองโครินธ์ยังต้องรับมือกับบางคนที่สงสัยในเรื่องเดียวกัน เปาโลกล่าวว่า พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของเรา ถูกฝังและเป็นขึ้นมาจากความตาย ถ้าเอาอะไรออกก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่ มันเป็นความจริงในขณะนี้เหมือนที่เป็นจริงในขณะนั้น  สิ่งที่เราเชื่อนั้นสำคัญ เปาโลได้เรื่องนี้จากพระคัมภีร์ ในกรณีของท่านคือพระคัมภีร์เดิม แต่สำหรับเราคือพระคัมภีร์ทั้งเล่มทั้งเก่าและใหม่ นั่นคืออำนาจหน้าที่ของเรา

การเป็นขึ้นมาของพระเยซูไม่ใช่นวนิยาย และไม่ใช่ความคิดที่พวกสาวกสร้างขึ้นมา มีประจักษ์พยานหลายคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะนั้น ไม่มีใครคาดคิดเรื่องนี้มาก่อน ดังนั้นจึงแทบจะไม่ต้องการความสำเร็จในส่วนของพวกเขา พวกเขาเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ และแปลกใจอย่างมากเมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมา ไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาเป็นคนป่าเถื่อน เชื่อผีสาง พวกเขารู้ดีเช่นเดียวกับพวกเราว่าคนที่ตายแล้วจะไม่กลับมามีชีวิต แต่นี่เป็นเรื่องที่แตกต่าง เป็นเหตุการณ์เดียวที่พระเจ้าทรงทำอะไรใหม่ๆ  เป็นเหตุการณ์ที่มีพยานหลักฐานอย่างดีในทางประวัติศาสตร์สำหรับการคืนพระชนม์ เราสามารถเชื่ออย่างมั่นใจว่าได้เกิดขึ้น

ตอบสนอง

อธิษฐานให้มีความมั่นใจใหม่ในการคืนพระชนม์ของพระเยซู และมีความสามารถที่จะพูดให้ผู้อื่นมั่นใจด้วย
พลังประจำวัน#178-กันยายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.