ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กันยายน

พลังประจำวันวันพุธที่ 5 กันยายน 2018

ฟังเสียงพระวิญญาณ

 

เตรียมจิตใจ

สะท้อนให้เห็นถึงวิธีที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ดลใจการนมัสการในคริสตจักรของคุณ ทูลขอพระองค์ที่จะตรัสกับคุณในวันนี้

 

อ่าน : 1 โครินธ์ 14:26-40

แต่จงให้ทุกสิ่งมีความเหมาะสมและเป็นระเบียบเถิด” 1 โครินธ์ 14:40

 

สำรวจและใคร่ครวญ

เปาโลยังคงช่วยให้พวกเขาจัดระเบียบการนมัสการ ท่านยังคงมีเรื่องการเน้นย้ำการพูดภาษาแปลก ๆ ในใจ แต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำให้การนมัสการค่อนข้างวุ่นวาย

คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ใหม่หมายถึงพระวจนะจากพระเจ้าที่ได้รับการดลใจจากพระวิญญาณ เมื่อคริสตจักรได้พบกันทุกคนจะมีโอกาสที่จะแบ่งปัน (v 19) เพื่อหลีกเลี่ยงสภาพการปล่อยฟรีสำหรับทั้งหมด ท่านได้วางกฎเกณฑ์บางอย่าง ในคริสตจักรส่วนใหญ่ทุกวันนี้ เราทำสิ่งที่แตกต่างกัน แม้ว่าการสอนและการเทศนา จะไม่เหมือนกันทีเดียวกับคำพยากรณ์ แต่ก็ทำหน้าที่ที่คล้ายกันในบางคริสตจักร เปาโลอาจพูดถึงสิ่งที่แตกต่างกันมากกับคริสตจักรของเรา การนมัสการจะต้องได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณ จึงเป็นจริงได้ทั้งการดลใจให้พูดอย่างทันที (คำพยากรณ์หรือภาษาแปลกๆที่มีคำแปล) หรือคำอธิษฐานที่เตรียมไว้ล่วงหน้า พระวิญญาณต้องการอิสระและก็ต้องมีระเบียบ หลีกเลี่ยงการแตกแยกใดๆ นี่คือเหตุที่เปาโลขอให้พวกผู้หญิงอยู่ในความสงบ ท่านต้องการให้พวกผู้หญิงอธิษฐานและเผยพระวจนะ (11:5) แต่ไม่ตะโกนคำถามใส่สามีในที่ประชุม (ข้อ 34,35 - อย่าลืมว่า นี่เป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมากเมื่อเรามานมัสการ เราต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้า ประกาศพระนามของพระองค์ และเสริมสร้างซึ่งกันและกัน 

ตอบสนอง

อธิษฐานเผื่อผู้นำนมัสการและเทศนาแบ่งปันในคริสตจักรของคุณ เพื่อพวกเขาจะเปิดรับสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตรัส
พลังประจำวัน#178-กันยายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.