ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กันยายน

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2018

รักซึ่งกันและกัน

เตรียมจิตใจ

ทูลขอพระเจ้าสำหรับความเข้าใจที่ถ่องแท้และความคิดที่สดใหม่ ขณะที่คุณอ่านพระธรรมที่คุ้นเคยบทนี้

อ่าน : 1 โครินธ์ 12:31-13:13

และบัดนี้ ทั้งสามสิ่งนี้ยังดำรงอยู่ คือความเชื่อ ความหวัง และความรัก แต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดในสามสิ่งนี้” 1 โครินธ์ 13:13

 

สำรวจและใคร่ครวญ

นี่เป็นบทที่รู้จักกันดีที่สุดในพระธรรม 1 โครินธ์ และเป็นที่รู้จักกันดีในพระคัมภีร์ อาจเป็นบทที่เป็นที่เข้าใจน้อยที่สุด มันไม่ใช่อย่างที่มักคิดว่าเป็นความรักหวานซึ้งหรือความรู้สึกที่อบอุ่น เพลงสดุดีที่ยิ่งใหญ่นี้กล่าวถึงความรักที่เป็นความรักที่เสียสละ ที่ไม่ได้เริ่มจากอารมณ์ แต่เป็นความมุ่งมั่นที่จะกระทำต่อผู้อื่นและแสวงหาส่วนดีของเขา เป็นการกระทำของเจตจำนงเพื่อตอบสนองต่อความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในพระคริสต์

นี่เป็นการที่เราอยู่ในครอบครัวใหม่ของผู้ติดตามพระเยซู คริสตจักรของพระองค์และพระกายของพระองค์ เรารู้สึกแปลกที่ถูกสั่งให้รักเพราะว่าเรามองรักเป็นความรู้สึกไม่ใช่การตัดสินใจ ให้อดทน ไม่จดจำความผิด และอื่นๆ ทั้งหมดที่เปาโลกล่าวถึงในที่นี้ เป็นทางเลือกของเรา เมื่อเราตัดสินใจที่จะให้ประโยชน์ของคนอื่นก่อนเราเอง มันเกี่ยวกับความรักไม่เพียงกับผู้ที่เรารู้สึกดีด้วยแต่กับผู้ที่มีปัญหาด้วย ไม่มีใครบอกว่าเป็นเรื่องง่าย และเราต้องการความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์

แต่สิ่งนี้ แทนที่จะเป็นของประทานฝ่ายวิญญาณที่น่าประทับใจ เป็นวิธีที่เราจะเติบโตเป็นสาวกและเป็นพยานต่อโลก ของประทานเหล่านั้นมีคุณค่าตามที่เป็น จะไม่ยั่งยืน แต่ความรักจะอยู่กับเราตลอดไป (ข้อ 13)

ตอบสนอง

อ่านรายการของคุณลักษณะของความรักอีกครั้ง ระบุด้านที่คุณอาจต้องเปลี่ยนแปลงและทูลขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งความรักทั้งหมดให้ประทานในสิ่งที่คุณต้องการ
พลังประจำวัน#178-กันยายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กันยายน
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.